İngilizce Eğitimi Alırken Kur Dondurmak Mümkün Müdür?